Tạp Chí Bông Sen

Sunday, September 10, 2006

Năm 2006Tạp chí Bông Sen chào Xuân 2006 download

Năm 2005
Tạp chí Bông Sen chào Xuân 2005 download


Tạp chí Bông Sen tháng 5 và 6 download


Tạp chí Bông Sen tháng 7 và 8 download


Tạp chí Bông Sen tháng 9 và 10 download

Tạp chí Bông Sen tháng 11 và 12 download

Năm 2004
Tạp chí Bông Sen chào Xuân 2004 download
Tạp chí Bông Sen tháng 5 và 6 download


Tạp chí Bông Sen tháng 7 và 8 download

Tạp chí Bông Sen tháng 9 và 10 download
Tạp chí Bông Sen tháng 11 và 12 download

Năm 2003


Tạp chí Bông Sen tháng 11 và 12 download

Tạp Chí Bông Sen

Bông Sen là tập san chuyên về văn hóa nghệ thuật cho đồng bằng sông Cửu Long. Dù dưới danh nghĩa nào thì đây thực sự là tâm huyết của nhà thơ Lê Chí. Tuy hết sức nỗ lực và được rất nhiều sự giúp đỡ của nhiều người và nhiều doanh nghiệp trong đồng bằng nhưng rồi... Bông Sen tạm ngưng nở.
Người sưu tập muốn công bố tại blog này để chia sẻ với mọi người chút hương sen còn lại với nỗi ước mong một ngày nào đó sen lại bừng hương. Trong trường hợp muốn liên lạc với nhà thơ Lê Chí để trao đổi, xin các bạn dùng địa chỉ: chilebs@gmail.com